March 13, 2020
نویسنده : نیما دبیریان

با شیوع جهانی ویروس کرونا و با کنسل شدن برنامه‌هایی همچون E3، مسابقات Overwatch League نیز تا اردیبهشت ماه تنها به صورت آنلاین پخش خواهد شد.

به گفته برگزارکنندگان این رویداد، جهت پیشگیری از شیوع این ویروس تمام تجمع‌ها از جمله برگزاری مسابقات با حضور طرفداران لغو خواهد شد. هر چند مسابقات با تغییرات جزئی در برنامه، بدون حضور تماشاگر برگزار شده و به صورت آنلاین پخش می‌شوند.

پس از لغو مراسم‌های متعددی در سرتاسر جهان به خاطر ویروس کرونا، برگزاری مراسم Blizzcon نیز در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *